Vikten av tydliga företagsmål

”Detta år skall vi öka omsättningen med tio procent.” Det är ett tydligt mål kan tyckas. Men utan att specificera hur det skall uppnås blir hela saken oklar. Uppsatta mål skall innehålla delmål och strategi. De som skall arbeta för dessa mål bör också vara helt införstådda och även motiveras för att man skall nå framgång. Marknadsanalys är även det en ekvation som skall beaktas. Om en konsumentprodukt skall säljas till ett större antal måste konjunkturen och prognoserna för detta vara i samklang, att gissa och önska hjälper föga

Uppsatta mål måste vara mycket viktiga för företaget, de skall motivera och inspirera medarbetarna så att de verkligen drivs av en önskan att än målet. Återigen kommer det gamla begreppet ”piskan och moroten” till pass. Vill man entusiasmera måste man även inspirera med något som lockar. Målsättningen måste även innefatta alla företagets positioner, om exempelvis en kundmottagare som skall slussa potentiella kunder vidare inte är involverad kan denne bli en flaskpropp istället för ett ökande flöde. Använd alltså delmålen för att göra resan lättare, tio procent på ett är kan även uttryckas i en procent per månad och två och en halv per kvartal.