Vikten av planering

Många företag har en affärsstrategi som ligger till grund för verksamheten. Den består av mål som satts upp, som man ska försöka uppnå och visar inriktningen på företaget, både i nuläget och för framtiden. För att nå mål, hålla deadlines och uppfylla krav, krävs oftast en god planering. Att få till en god planering är ofta även en vanesak och att man av erfarenhet vet hur lång tid saker och ting tar och att man har överblick över situationen.

Inte alltför ovanligt är det att en planering inte håller och att man i efterhand får flytta fram deadlines, eller att man inte fick vissa varor levererade i tid, som gjorde att produktionen försenades. Men så är det ofta att det sker oväntade händelser och man får planera om. Ett bra verktyg för planering är en tidsplan eller en kalender av någon sort, som ger överblick över dagar och veckor och som kan påminna om viktiga tider.

Skapa överblick med hjälp av kalendrar

De flesta mobiler har i dag en väl utvecklad kalenderfunktion, där man får in det mesta. Det enda som kan vara mödosamt är att behöva ställa om till högtalarfunktion när man behöver titta i kalendern och prata samtidigt. På arbetsplatser behövs ofta kalendrar som alla har tillgång till och där flera kan skiva in tider för besök eller möten. Ofta pryder även en väggkalender väggen i lunchrummet eller hallen, en både trivsam och praktisk dekoration. På Kalenderkungen finns mycket att välja på allt från kalendrar, till årsdagböcker och kontorsmaterial för alla, både för firman, som profilprodukter i reklamsyfte med den egna loggan på och för medarbetarna.