Vanliga misstag man gör som chef

Det vanligaste felet som chefer gör är att inte delegera. Många som hissats upp till en ledarposition tror stenhårt på att bara den egna förmågan är god nog och jobbar på ungefär som tidigare. De som man är satt att leda känner sig därmed överflödiga och kommer att sakna ledning eftersom ingen tid för dem blir avsatt. Men även uppmuntringar är något som inte för bli ett självändamål. En underlydande skall känna att en klapp på axeln gäller något speciellt eller ett långvarigt gott men normalt arbete. En del personer som upphöjs till chef försöker att byta personlighet vilket oftast genomskådas ganska snart, att försöka vara något man inte är lyckas sällan

Ett annat fel är att ge privilegier som är dåligt underbyggda. Visst kan personal premieras för gott arbete men d skall detta meddelas tydligt för övriga Till exempel meddela att personen X får ledigt på måndag enbart av den anledningen att ett exceptionellt avtal bärgats tack vare en enastående insats. De andra skall förstå att även de kan bli föremål för något sådant, en sporre.