Tips till den nya chefen

Den som tillträder en chefspost oavsett om det är den lägsta positionen i en ledarskapskedja måste förändra sitt arbete. Den som tänker att nu som chef måste jag prestera i mitt arbete ännu mer kan vara inne på fel spår. Den som till exempel tidigare varit en duktig försäljare och nu blivit försäljningschef skall genom sitt ledarskap sporra andra att bli lika bra.

Men att fortsätta med försäljningsarbete i samma takt som tidigare är inte rätt väg att gå. Visserligen är det bra att visa andra hur de bör arbeta men den delen kan inskränka sig till ett minimum. I din nya roll blir uppgifterna helt andra, det är vad en ny chef måste förstå. I stället måste man tillåta sina underlydande att växa och inte hämma detta genom att vara besserwisser i försäljning

Vad som gäller för en ny chef är att vara chef och ledare, växa in i en ny roll och att verkligen bli en ledare av rang är ingenting som ger sig självt. En effektiv chef uppmuntrar och sporrar men för inte vara ett slappt mähä eller dela ut beröm för ingenting. Det svenska ordet ”lagom” passar bra in för en chef av rätt kaliber, en som kan ta i och vara barsk när det behövs men även ha överseende med misstag. Alla måste få prova något en gång och lära sig av misslyckande.