Satsa mer på samarbeten

Samarbeten skapar möjligheter. Det ett ensamt företag inte klarar av själv kan bli en väldigt lukrativ gemensam satsning för två företag som startar ett samarbete. Här tittar vi närmare på några av sättet man kan starta samarbetet och fördelarna av dem.

Gemensamma projekt

Två företag med var sin expertis och kompetens kan komplettera varandra riktigt väl. Genom att ta sig an uppdrag och projekt som en samlad styrka kan man hantera större och bredare uppdrag som ingen av företaget hade kunnat sköta helt själv utan att ta in konsulter eller liknande. Detta är en strategi man ser ofta i offentlig upphandling också då det ger möjligheten att vara mer konkurrenskraftig.

Effektivisering inom företagen

Vid samarbetet ges ofta möjligheten att fokusera mer på kärnverksamheten. Speciellt i större samarbetsgrupper där varje företag bidrar med just sin expertis och underlätta det arbetet för de andra företagen. Det är dock värt att alltid ha en plan för hur man går tillbaka till att sköta det själv utifall att samarbetet skulle avslutas.

Kreativ problemlösning

Olika företag med olika erfarenheter kan ha väldigt olika sätt att tackla problem och situationer. När företagen kan arbeta tillsammans för att lösa problem kan man ofta dra nytta av olika synvinklar och erfarenheter som företaget skaffat sig genom åren. Ett sådant samarbete kan även vara mycket värdefullt när det gäller att komma på nya affärsidéer.

Satsa på utbildning

För små företag kan det kännas väldigt dyrt att få skräddarsydda utbildningar som ger störst värde för pengarna. Men i ett samarbete har man de kombinerade resurserna av alla inblandade och kan därmed göra större satsningar vad gäller utbildning för allt från ledningen till medarbetarna.

Gemensam mässa

Att presentera sig tillsammans på en mässa kan också vara väldigt givande. Det kan ge andra företag helhetslösningar de annars har svårt att hitta från ett enda företag. Att då få två företag som är van att arbeta tillsammans ger ofta en stor trygghet för den som anlitar en.