Konsten att synas på nätet

En sak som varje företag måste lära sig är hur man syns på nätet. Att bara ha en hemsida räcker inte längre. Det finns tusentals konkurrenter som också har en hemsida: hur ska du göra för att ditt företag står ut bland de andras. Studera konkurrenternas sidor Hitta åt din konkurrenter på nätet och se […]

Vikten av planering

Många företag har en affärsstrategi som ligger till grund för verksamheten. Den består av mål som satts upp, som man ska försöka uppnå och visar inriktningen på företaget, både i nuläget och för framtiden. För att nå mål, hålla deadlines och uppfylla krav, krävs oftast en god planering. Att få till en god planering är […]

Vanliga misstag man gör som chef

Det vanligaste felet som chefer gör är att inte delegera. Många som hissats upp till en ledarposition tror stenhårt på att bara den egna förmågan är god nog och jobbar på ungefär som tidigare. De som man är satt att leda känner sig därmed överflödiga och kommer att sakna ledning eftersom ingen tid för dem […]

Vikten av tydliga företagsmål

”Detta år skall vi öka omsättningen med tio procent.” Det är ett tydligt mål kan tyckas. Men utan att specificera hur det skall uppnås blir hela saken oklar. Uppsatta mål skall innehålla delmål och strategi. De som skall arbeta för dessa mål bör också vara helt införstådda och även motiveras för att man skall nå […]

Hur du bygger upp ett starkt arbetsteam

Grundidén med att skapa ett team för ett specifikt ärende är att sammanföra olika kompetenser mot ett mål eller att gemensamt jobba med samma sak men att hitta nya vägar tillsammans. För att ett arbetslag skall fungera tillsammans måste alla vara ense om vilka mål som skall nås och vilka metoder som skall användas. Alla […]

Tips till den nya chefen

Den som tillträder en chefspost oavsett om det är den lägsta positionen i en ledarskapskedja måste förändra sitt arbete. Den som tänker att nu som chef måste jag prestera i mitt arbete ännu mer kan vara inne på fel spår. Den som till exempel tidigare varit en duktig försäljare och nu blivit försäljningschef skall genom […]

Lyssna på dina anställda

Ta reda på vilka de anställdas individuella behov är, analysera dem och ge feedback. När en anställd har något att säga, var med och lyssna, var lyhörd för stämningar och underströmmar. Säger kanske någon A men menar B så känner en bra chef det och tar reda på orsaken. Ta reda på hur kommunikationen fungerar […]

Vad gör ett framgångsrikt företag

Det är inte allt för sällan man hör om ett företag som snabbt växt och brutit ny mark på marknaden. Men vad är det som gör att ett företag växer och sedan fortsätter göra det även ur ett längre tidsperspektiv? Vad gör ett företag till marknadsledare? Vad är ett framgångsrikt företag? För det första kan […]

Konsten att vara en bra chef

”Att vara sig själv”, är en god devis för chefskap. Den som försöker att konstra till saker och ting hamnar i labyrinter som är svåra att ta sig ur. Betrakta de underlydande som medarbetare och inget annat. Ett arbetsteam skall fungera som ett välspelande fotbollslag där chefen är coachen som peppar, berömmer och skäller. Det […]