Att bygga upp ett bra team

När medarbetare jobbar väldigt nära varandra för att klara av en uppgift är det viktigt att skapa en positiv arbetsmiljö för att arbetet ska gå smidigt och se bra framgångar. Att få ett team att fungera riktigt bra är i sig en stor utmaning, speciellt när ny personer kommer in i teamet. Här är några […]

Att jobba som bid manager

En bid manager är en roll inom försäljning som har som uppgift att hantera anbud i svar till kunders förfrågningar. Detta är en mångfacetterad roll som har stort ansvar på ett företag och kan verkligen hjälpa eller stjälpa många aspekter av ett företags framgång med anbud. Detta kan speciellt vara fallet när kunden är en […]

Nya medarbetare i en grupp

Alla företag har sin personalpolitik och företagen formas av sin personal i mångt och mycket. Vissa gånger kan det vara svårt att komma in som ny i ett arbetslag då det har skapats ett klimat som fungerar för gruppen. Anpassa och anpassas kan vara ledorden för att få in en ny medarbetare i en grupp. […]

Inte riktigt som man planerat

Ibland blir det inte riktigt som man planerat då det företag man jobbat åt inte kan behålla det antalet anställda man haft. Det kan vara sviktande försäljningssiffror eller annat som gör att arbetsgivaren är tvungen att säga upp personal. Vissa marknader kan vara mer känslig än andra och man har aldrig några garantier för en […]

Medarbetarundersökning under konferensresan

Konferensresor är något som många företag väljer att använda sig av. Det finns massor av fördelar som konferensresan för med sig. Det är ett sätt att få företagets medarbetare att växa samman och förbättrar förutsättningarna för samarbete i framtiden. Det är också ett trevligt sätt att låta de anställda få ett avbrott i arbetet och […]

Vikten av marknadsföring

En av de viktigaste sakerna när man har startat ett nytt företag är marknadsföring. Marknadsföring hjälper ditt företag att spridas och få publicitet. Det finns flera sätt man kan marknadsföra ett företag på och i texten nedan kan du läsa om några av de mest populära sätten att göra detta på. Att reklam och marknadsföring […]

Effektivisera ditt kontorsarbete.

Konsten att effektivisera sitt kontorsarbete är inte lätt. Som tur är så finns det mycket man kan göra för att göra det samtidigt som det blir på ett mer personligt vis. Det finns trots allt väldigt många sätt att göra det på men för det mesta så kan effektivisering handla mer om hur man själv […]

Ett strategiskt uppköp utan huvudvärk

Det finns många faktorer som spelar in när man som företagare eller anställd ska vara delaktigt i processen av att förvärva något. Due Intelligence, även kallat företagsbesiktning, är en väldigt viktigt del i processen och ger dig så träffsäker information som möjligt. Dessutom minimerar den risken för att du ska missa något vitalt. Processens gång […]

Byta företagsform

Det är inte ovanligt att ett företag går från en företagsform till en annan under tiden de fortfarande är verksamma. Har man själv funderat på att göra detta finns det ett antal saker man bör vara medveten om. Det första man ska veta är att byta företagsform är faktiskt samma process som en överlåtelse, med […]