När någon i chefsposition slutar

Uppsägningar är något alla företag behöver tackla. Inom vissa branscher förekommer ruljans i större skalor men ingen är helt säker för dessa händelser. Situationen kan dock bli mer akut när någon i en chefsposition slutar.

Uppsägningstiden är det första skyddet mot plötsliga uppsägningar. Ett företag som har ett kollektivavtal med ett fackförbund har i skrift där det klart och tydligt står vilken tid det handlar om. Den normala tiden för detta är mellan 1-3 månader, beroende på hur länge anställningen varat. Ett företag som inte har ett kollektivavtal måste själv besluta om detta och föra in det i anställningsavtalet. Har man inte gjort detta är uppsägningstiden en månad oavsett hur länge personen i fråga har varit anställd.

Under denna tid har arbetsgivaren möjligheten att söka nya kandidater för positionen som kommer stå tom. Alla som dock har genomfört rekryteringar tidigare är nog väl medveten om att detta kan bli en ganska långdragen process. Och vad mer finns det tydliga bevis för att påskyndade rekryteringar ofta påverkar slutresultatet negativt. En lösning för detta kan då vara att anställa en interimschef som håller positionen tillfälligt tills en lämplig kandidat kan hittas. Företag som Brightmill kan hjälpa en med detta.

Rekrytering till chefspositioner är alltid av yttersta vikt. Längre erfarenhet, specifika kompetenser och expertis är ofta något man måste lägga mer fokus på. Som kraven ökar kommer antalet kandidater naturligtvis minska. Som följd av detta kan man behöva hålla ansökningen öppen längre för att få fler sökande.

Ett alternativ är alltid att ta kontakt med en rekryteringsfirma som sköter större delen av processen åt en. Allt man behöver göra själv är att ta fram en utförlig kravspecifikation för positionen och genomföra intervjuer när rekryterarna skickar lämpliga kandidater.