Lyssna på dina anställda

Ta reda på vilka de anställdas individuella behov är, analysera dem och ge feedback. När en anställd har något att säga, var med och lyssna, var lyhörd för stämningar och underströmmar. Säger kanske någon A men menar B så känner en bra chef det och tar reda på orsaken. Ta reda på hur kommunikationen fungerar medarbetarna emellan. Öppenhet leder alltid till ett bättre klimat och effektiviteten ökar. En dålig chef tror att han alltid vet bäst och att ingenting kan rubba hans föreställning Ett visst mått av ödmjukhet och erkänsla ökar personalens självkänsla. Var öppen i allt vad som rör företaget, försök inte dölja och sopa under mattan. Det skapar ett ”gå bakom ryggen”- beteende och alla undrar varför just de undanhålls information. Det tar bort fokus från arbetet, vet man vad som pågår känner människor ett större lugn.

Låt medarbetarna komma med förslag till nästan allting. Blir dessa idéer alltför vidlyftiga, säg ifrån Alla måste få veta var gränserna går men ett visst mått av humor livar upp. Efter några hårda arbetspass behövs lite rekreation och återhämtning.