Hur du bygger upp ett starkt arbetsteam

Grundidén med att skapa ett team för ett specifikt ärende är att sammanföra olika kompetenser mot ett mål eller att gemensamt jobba med samma sak men att hitta nya vägar tillsammans. För att ett arbetslag skall fungera tillsammans måste alla vara ense om vilka mål som skall nås och vilka metoder som skall användas. Alla deltagare bör också på något sätt vara beroende av varandra, skulle uppgiften gå att lösa helt på individuell nivå är en teambuilding inte nödvändig.

Dessutom skall det inte finnas någon inbördes tävlan mellan några av medlemmarna, alla skall gemensamt ta ansvar för både eget och andras arbete. Fortlöpande avstämning och uppdatering är av vikt så alla hänger med på vilken nivå som uppnåtts Fördelning av arbetet är viktigt så att inte två eller fler arbetar med exakt samma sak, då blir hela lagarbetet förfelat

Att jobba i team under sociala förhållanden kan visserligen stärka teamkänslan men skall inte ses som en del av arbetet. Men att lösa problem gemensamt i nya miljöer kan vara banbrytande och om man kombinerar hårt grupparbete med rekreation kan hårda knutar låsas upp både fysiskt och mentalt.