HLR och första hjälpen på arbetsplatsen

Det finns stora fördelar att personalen kan HLR och första hjälpen på arbetsplatsen. Det gäller att man som företag har beredskap om det skulle uppstå en olycka eller en situation. Det ska finnas anslag på arbetsplatsen var man kan finna den utrustning som används för första hjälpen. Men också vilka på arbetsplasten som har kunskap om att ge HLR eller första hjälpen.

Det kan vara viktigt att hela personalen för relevant utbildning inom området. Detta kan ske i omgångar och olika typer av utbildning. Här hittar ni information om specifik HLR utbildning med hjärtstartare och luftvägsstopp. Det finns andra utbildningar som kan vara värda att få genomgå då man alltid har nytta av detta. Både på sin fritid och på sin arbetsplats om det skulle ske någon olycka. Prata ihop er på er arbetsplats om vilka utbildningar som skulle kunna vara nödvändiga att få genomgå.

Vid en allvarlig olycka på arbetsplatsen så ska alltid 112 ringas och närvarande personer utföra HLR om så behövs och den första hjälpen som olyckan kräver. Ambulans skickas till den plats där olyckan inträffat och ge så mycket information ni bara kan om läget då ni pratar med 112. Det är viktigt för personalen på ambulansen att få så relevant information som möjligt så dom vet vad som väntar. Förhoppningsvis så kommer det inte att ske någon större olycka på er arbetsplats men det gäller att vara väl förberedd på vad som ska göra och vem som har kunskapen.