Förmåner till anställda

Som företagare kan man välja att ge sina anställda olika förmåner. Detta inkluderar alla sorters ersättningar för arbete utfört som inte är kontanter. Av denna anledning är detta ett ganska brett område och kan inkludera lite av allt möjligt, och här tittar vi på ett antal vanliga förmåner.

Företagsbil

Ett företag som själv äger ett eller flera fordon som anställda kan använda i sitt arbete är en skattepliktig förmån och betalas av arbetsgivaren. Detta inkluderar självklart även bensinkostnaden. Om detta dock används i ringa omfattning är det inte skattepliktigt.

Friskvård

Friskvård är en relativt vanlig förmån som kommer i en hel del olika former. Det vanligaste är att företaget betalar kostnaden av något som ett medlemskap på ett gym, men det skulle lika gärna vara att de betalar för en massör att komma till företaget och ge massage. Detta kallas helt enkelt för företagsmassage och är något man kan läsa mer om det hos de som erbjuder den tjänsten.

Kost

Kost är också en vanlig förmån, och en skattepliktig sådan, och inkluderar allt som dricks eller äts. Detta värderas schablonmässigt och värdet för en dags kost avser i grunden frukost, lunch och middag. Bidrar man till kostnaden kommer den anställde bekostas skillnaden mellan det pris denne betalar för måltiden och schablonvärdet för kostförmånen.

Sjukvård

Det händer även att företag bekostar privat sjukvård för en anställd, det vill säga en vård som inte är offentligt finansierat. I detta fall behöver arbetsgivaren inte betala skatt, men man få samtidigt inte dra av kostnaden. Den anställde kommer inte att beskattas för denna förmån heller, men det kan alltid göras ett bruttolöneavdrag för att finansiera kostnaden.

Vill man å andra sidan bekosta offentligt finansierad sjukvård i form av patientavgift eller liknande för en anställd, måste man betala skatten men man får istället rätt att göra avdrag för denna kostnad.