Fördelar med en hjärtstartare på arbetsplatsen

Eftersom trygghet och säkerhet på jobbet är oerhört viktigt bör det finnas en hjärtstartare där du arbetar. Speciellt om du själv eller några arbetskamrater är sjuka eller har hjärtproblem. Då kan detta betyda skillnaden mellan liv och död. Om någon till exempel får en hjärtattack under arbetstid är tiden innan ambulansen hinner komma fram mycket värdefull.

Lär dig hur det går till

Om du inte är van vid att använda en hjärtstartare så måste du lära dig. Du kan fråga någon som arbetar i sjukvården eller ta en titt på nätet för att hitta information. Tala också med arbetsplatsens skyddsombud om saken. Han eller hon är väl insatt i frågor som rör arbetsmiljö och säkerhet.

Trygghet gör stor skillnad

Det är en stor fördel både för arbetsgivare och personal om alla känner sig trygga under arbetets gång. Anställda som känner sig rädda och nervösa presterar sämre och det blir i allmänhet en dålig stämning. Om alla vet att företagsledningen bryr sig om dem så går jobbet mycket lättare.

En glad och säker stämning leder till många fördelar, bland annat så påverkas företagets ekonomi positivt i längden. Det finns många olika bra skäl till att ha en hjärtstartare på jobbet. Se till att det blir så.