Ett strategiskt uppköp utan huvudvärk

Det finns många faktorer som spelar in när man som företagare eller anställd ska vara delaktigt i processen av att förvärva något. Due Intelligence, även kallat företagsbesiktning, är en väldigt viktigt del i processen och ger dig så träffsäker information som möjligt. Dessutom minimerar den risken för att du ska missa något vitalt.

Processens gång

Inom Due Diligence finns det ett visst antal delområden som man tar hänsyn till under processens gång. Först och främst analyserar man bolagets finansiella data genom att kontrollera företagets årsredovisningar och gör jämförelser med andra konkurrenter på marknaden. Som nummer två går man in på företagets juridiska områden och dissekerar avtal efter avtal, kontrollerar ifall det finns några pågående tvister men också associationsrätt .

En annan viktig del i processen är en så kallad skattebesiktning där man kontrollerar skattesituationen och ser till så att punkt- och inkomstskatt är i schack samt en kontroll av ut- och ingående moms. Avslutningsvis brukar man göra en teknisk besiktning där man gräver i tidigare förvärvade tillgångar men även också eventuella produktioners påverkan på miljö och människor.

Ett gyllene råd är att ta hjälp om något sånt här ligger i pipen. Det finns väldigt många olika typer områden som kräver olika kompetenser och som dessutom måste kontrolleras noggrant. För den som inte känner sig 100% insatt i de olika ämnena är det i största sannolikhet en väldigt stor risk och onödig huvudvärk som medföljer i slutresultatet.

Det finns aktörer på marknaden som hjälper dig genom hela transaktionskedjan. Från analys till värdering och due diligence men också med rådgivning. Oftast i samband med överlåtelser som rör fastigheter, företag och omstrukturering.