Hitta ett nytt jobb

Har du blivit less på ditt nuvarande jobb? Eller har omständigheterna förändrats så du inte längre kan vara kvar? Har du kanske blivit varslat? Efter att ha haft ett stabil jobb ett bra tag känns det främmande att ge sig ut på marknaden, nästan sårbart. Vi vet hur du ska göra för att påskynda ditt […]

När någon i chefsposition slutar

Uppsägningar är något alla företag behöver tackla. Inom vissa branscher förekommer ruljans i större skalor men ingen är helt säker för dessa händelser. Situationen kan dock bli mer akut när någon i en chefsposition slutar. Uppsägningstiden är det första skyddet mot plötsliga uppsägningar. Ett företag som har ett kollektivavtal med ett fackförbund har i skrift […]

Skapa en bra laguppställning

Att hitta bra medarbetare är som att sätta ihop ett fotbollslag, det gäller att skapa en bra laguppställning som tar företaget till vinst. Inte bara en match utan kontinuerligt skapar förutsättningar för att bli bästa lag och vinna hela serien. Det gäller att bygga för framtiden och inte kortsiktigt. Självklart kan man som företag ställa […]

Förmåner till anställda

Som företagare kan man välja att ge sina anställda olika förmåner. Detta inkluderar alla sorters ersättningar för arbete utfört som inte är kontanter. Av denna anledning är detta ett ganska brett område och kan inkludera lite av allt möjligt, och här tittar vi på ett antal vanliga förmåner. Företagsbil Ett företag som själv äger ett […]

Att bygga upp ett bra team

När medarbetare jobbar väldigt nära varandra för att klara av en uppgift är det viktigt att skapa en positiv arbetsmiljö för att arbetet ska gå smidigt och se bra framgångar. Att få ett team att fungera riktigt bra är i sig en stor utmaning, speciellt när ny personer kommer in i teamet. Här är några […]

Nya medarbetare i en grupp

Alla företag har sin personalpolitik och företagen formas av sin personal i mångt och mycket. Vissa gånger kan det vara svårt att komma in som ny i ett arbetslag då det har skapats ett klimat som fungerar för gruppen. Anpassa och anpassas kan vara ledorden för att få in en ny medarbetare i en grupp. […]

Inte riktigt som man planerat

Ibland blir det inte riktigt som man planerat då det företag man jobbat åt inte kan behålla det antalet anställda man haft. Det kan vara sviktande försäljningssiffror eller annat som gör att arbetsgivaren är tvungen att säga upp personal. Vissa marknader kan vara mer känslig än andra och man har aldrig några garantier för en […]

Medarbetarundersökning under konferensresan

Konferensresor är något som många företag väljer att använda sig av. Det finns massor av fördelar som konferensresan för med sig. Det är ett sätt att få företagets medarbetare att växa samman och förbättrar förutsättningarna för samarbete i framtiden. Det är också ett trevligt sätt att låta de anställda få ett avbrott i arbetet och […]

Hur du bygger upp ett starkt arbetsteam

Grundidén med att skapa ett team för ett specifikt ärende är att sammanföra olika kompetenser mot ett mål eller att gemensamt jobba med samma sak men att hitta nya vägar tillsammans. För att ett arbetslag skall fungera tillsammans måste alla vara ense om vilka mål som skall nås och vilka metoder som skall användas. Alla […]