HLR och första hjälpen på arbetsplatsen

Det finns stora fördelar att personalen kan HLR och första hjälpen på arbetsplatsen. Det gäller att man som företag har beredskap om det skulle uppstå en olycka eller en situation. Det ska finnas anslag på arbetsplatsen var man kan finna den utrustning som används för första hjälpen. Men också vilka på arbetsplasten som har kunskap […]

Hitta ett nytt jobb

Har du blivit less på ditt nuvarande jobb? Eller har omständigheterna förändrats så du inte längre kan vara kvar? Har du kanske blivit varslat? Efter att ha haft ett stabil jobb ett bra tag känns det främmande att ge sig ut på marknaden, nästan sårbart. Vi vet hur du ska göra för att påskynda ditt […]

Resa inom jobbet

En del jobb innebär lite resande, andra handlar bara om att vara på resande fot. Du som sitter på en tjänst med resor ska vara medveten om hur det fungerar och vad som gäller. Först måste vi nämna att många och långa tjänsteresor har en negativ effekt på hälsan, något du kan försöka motverka. Resor […]

Förmåner till anställda

Som företagare kan man välja att ge sina anställda olika förmåner. Detta inkluderar alla sorters ersättningar för arbete utfört som inte är kontanter. Av denna anledning är detta ett ganska brett område och kan inkludera lite av allt möjligt, och här tittar vi på ett antal vanliga förmåner. Företagsbil Ett företag som själv äger ett […]

Att bygga upp ett bra team

När medarbetare jobbar väldigt nära varandra för att klara av en uppgift är det viktigt att skapa en positiv arbetsmiljö för att arbetet ska gå smidigt och se bra framgångar. Att få ett team att fungera riktigt bra är i sig en stor utmaning, speciellt när ny personer kommer in i teamet. Här är några […]

Nya medarbetare i en grupp

Alla företag har sin personalpolitik och företagen formas av sin personal i mångt och mycket. Vissa gånger kan det vara svårt att komma in som ny i ett arbetslag då det har skapats ett klimat som fungerar för gruppen. Anpassa och anpassas kan vara ledorden för att få in en ny medarbetare i en grupp. […]

Vikten av marknadsföring

En av de viktigaste sakerna när man har startat ett nytt företag är marknadsföring. Marknadsföring hjälper ditt företag att spridas och få publicitet. Det finns flera sätt man kan marknadsföra ett företag på och i texten nedan kan du läsa om några av de mest populära sätten att göra detta på. Att reklam och marknadsföring […]

Effektivisera ditt kontorsarbete.

Konsten att effektivisera sitt kontorsarbete är inte lätt. Som tur är så finns det mycket man kan göra för att göra det samtidigt som det blir på ett mer personligt vis. Det finns trots allt väldigt många sätt att göra det på men för det mesta så kan effektivisering handla mer om hur man själv […]

Hur du bygger upp ett starkt arbetsteam

Grundidén med att skapa ett team för ett specifikt ärende är att sammanföra olika kompetenser mot ett mål eller att gemensamt jobba med samma sak men att hitta nya vägar tillsammans. För att ett arbetslag skall fungera tillsammans måste alla vara ense om vilka mål som skall nås och vilka metoder som skall användas. Alla […]

Tips till den nya chefen

Den som tillträder en chefspost oavsett om det är den lägsta positionen i en ledarskapskedja måste förändra sitt arbete. Den som tänker att nu som chef måste jag prestera i mitt arbete ännu mer kan vara inne på fel spår. Den som till exempel tidigare varit en duktig försäljare och nu blivit försäljningschef skall genom […]