Att jobba som bid manager

En bid manager är en roll inom försäljning som har som uppgift att hantera anbud i svar till kunders förfrågningar. Detta är en mångfacetterad roll som har stort ansvar på ett företag och kan verkligen hjälpa eller stjälpa många aspekter av ett företags framgång med anbud. Detta kan speciellt vara fallet när kunden är en del av offentlig sektor där man inte kan förhandla ett anbud. Rollen kallas då för public bid manager och har om något ett ännu större ansvar.

Arbetet i praktiken betyder att man som bid manager kommer att sammanställa arbetsmaterial angående anbud, skriver själva anbuden, hanterar anbudsgranskningar, lämnar in anbuden och bevaka hela förloppet tills det är dags att skriva kontrakt. Beroende på vilket företag man jobbar för kan ansvarsområden även utvidgas till andra uppgifter. En del bid managers kan till exempel få som uppgift att själv utforska affärsmöjligheter som kan gynna företaget. Detta betyder att de går lite mer åt den standardiserade rollen som säljare men fortfarande med mer specialiserade uppgifter. Det är inte heller ohört att en bid manager genomför priskalkyler då detta är ett moment som görs innan skrivning av anbud. Många gånger är dock detta något som sköts av ekonomiansvariga. Speciellt i större företag där man ofta använder sig av mer traditionellt fördelade arbetsområden och avdelningar.

Som huvudansvarig för anbud har en bid manager många gånger en projektledande roll i ett företag och ansvarar för att alla inblandad i projektet är på plats för möten, ser till att information samlas in till anbudsskrivningen och liknande. En person i denna position kommer ofta att bolla många olika uppgifter relaterat till anbudsverksamheten i det stora hela och arbetar ofta med flera olika anbudsprojekt på en och samma gång. Detta betyder att man måste vara väldigt strukturerad men även flexibel i sitt arbetssätt, från den stora bilden till de små detaljerna. Detta är något som många gånger hjälps stort av att skapa rutiner i arbetet och ha tydliga riktlinjer att arbeta efter.