Att bygga upp ett bra team

När medarbetare jobbar väldigt nära varandra för att klara av en uppgift är det viktigt att skapa en positiv arbetsmiljö för att arbetet ska gå smidigt och se bra framgångar. Att få ett team att fungera riktigt bra är i sig en stor utmaning, speciellt när ny personer kommer in i teamet. Här är några tips för hur man bygger upp ett bra team.

Uppmuntra det kreativa och spontana

Det går inte att tvinga någon att vara varken kreativ eller spontan. Detta är saker som behöver komma naturligt till alla. Och det är lätt för personer i chefspositioner att titta på kreativitet och spontanitet och fokusera på det negativa, som att det tar tid från annat mer produktivt. Men kreativitet och spontanitet är ofta där de bästa idéerna dyker upp. Om priset är att det också spenderas tid mindre effektivt ibland är detta något alla borde vara beredd att betala.

Hitta sätt att hantera stress

Praktiskt taget allt i en avdelning blir lidande när alla känner sig stressade. Det är viktigt att försöka hålla stressen till en rimlig nivå. När man endast mäter prestation från sin potential får man helt enkelt anställda som fokuserar på ett enda sätt att arbete och faller in i rutiner. Detta är inte en miljö som bidrar till kreativitet.

Bygga upp relationer

I ett team är det viktigt att medarbetare lär känna varandra bortom bara de arbetsplatsrelaterade aspekterna. Ju bättre de lär känna varandra desto bättre kan de ofta arbeta tillsammans. De kommer också vara mer villig att ge konstruktiv kritik då de andra kan känna att detta görs utan baktankar.